اقدام شایسته و بسیار مهم نگاه فرارشته ای به آب و درخواست رسمی دبیرمحترم علمی کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی ، سرکار خانم دکتر زهرائی از معاونت محترم آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر شریعتی برای ایجاد گروه برنامه ریزی آب در شورایعالی برنامه ریزی آموزش عالی

از سایت انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران از طریق این لینک بازدید نمایید

برنامه ی درسی مجموعه گرایش های رشته های علوم و مهندسی آب مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری- مصوب جلسه 61، مورخ 1394/12/9 کمیسوین برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت مشاهده در سایت وزارت علوم بر روی این لینک کلیک کنید
برنامه ی درسی رشته ی علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی- مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی 91/11/8 (1393/03/12)

تعداد امضا کنندگان تا به این لحظه:

 

بیست امضا کننده ی اخیر تا به این لحظه

 • 1395/1/29 10:1:54
  مهندس معین آصفی به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی رشته ی سازه آبی از موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا
 • 1395/1/21 8:47:23
  دکتر مهدی اسمعیلی ورکی (استادیار) به عنوان عضو هیات علمی گروه مهندسی آب از دانشگاه گیلان
 • 1395/1/20 23:10:26
  دکتر نادر پیرمرادیان (استادیار) به عنوان عضو هیئت علمی از دانشگاه گیلان
 • 1394/6/9 22:52:34
  مهندس سید مصطفی عابدین زاده به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی عمران-آب
 • 1394/1/29 21:4:42
  مهندس سارا قنبری به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی آب سازه های آبی
 • 1393/11/7 0:59:16
  مهندس اسداله دیندارسوها به عنوان کارشناس ارشد منابع آب از آب منطقه ای اردبیل
 • 1393/7/8 20:55:27
  مهندس مرضیه مومنی به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران
 • 1393/6/25 11:31:25
  مهندس معصومه کلوئی به عنوان دانش آموخته ی کارشناسی ارشد از علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • 1393/6/17 14:21:1
  مهندس جلال یاراحمدی به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی رشته ی مهندسی آبیاری وزهکشی از دانشگاه تربیت مدرس
 • 1393/6/3 8:21:45
  مهندس سیدوهاب بلیادیان به عنوان کارشناس مسئول از سازمان آب و برق خوزستان
 • 1393/5/26 15:47:30
  دکتر جهانگير پرهمت (دانشیار) به عنوان عضو هيئت علمي از پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري
 • 1393/5/15 7:28:29
  دکتر نادر قلی ابراهیمی (استادیار) به عنوان هیات علمی پژوهشی/شاغل در طرح احیا اراضی دشتهای خوزستان وایلام از پژوهشکده حفاظت خاک وابخیزداری
 • 1393/5/4 10:10:16
  مهندس عبداله سردسته به عنوان مدیر امور اجرایی طرحهای آبرسانی از سازمان آب و برق خوزستان
 • 1393/4/26 14:34:48
  مهندس محمدمهدی معیری به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی رشته ی منابع آب از دانشگاه تبریز
 • 1393/4/23 15:5:34
  مهندس فائزه رفیعی فر به عنوان دانشجوی کارشناسی رشته ی آبیاری
 • 1393/4/22 15:21:0
  مهندس فرانک امیدی سراوانی به عنوان دانش آموخته ی کارشناسی ارشد از دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی ساری
 • 1393/4/21 8:52:29
  مهندس تهمینه دولتشاه به عنوان دانش آموخته ی کارشناسی ارشد از علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • 1393/4/19 2:40:42
  مهندس هدا هدایتی به عنوان کارشناس هیدرولیک و منابع آب از ساری
 • 1393/4/18 15:27:19
  مهندس فرزانه قادری نسب گروهی به عنوان آبیاری
 • 1393/4/18 11:6:26
  مهندس عباس پارسائی به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی رشته ی مجموعه علوم و مهندسی آب-سازه های آبی از دانشگاه لرستان